VVM Middelie

Contributie - het juiste rekeningnummer

Beste leden,

De afgelopen weken zijn we langs de deur geweest voor het innen van de contributie.

Bij een aantal van u hebben we een kaartje in de bus gedaan met het verzoek om de contributie per bank over te maken.

Nu blijkt dat op een aantal kaartjes het rekeningnummer niet volledig is afgedrukt.

Het volledige rekeningnummer is: NL 64 RABO 0367 3198 61

Namens het bestuur bedanken we u voor uw bijdrage aan de vereniging.