VVM Middelie

Let op uw brievenbus voor de contributie 2023

Beste dorpsgenoten,

Houdt uw brievenbus in januari 2023 in de gaten, want we verspreiden bij de leden van de VVM weer de jaarlijkse contributiebrief. U kunt de contributie overmaken.

De contributie is 8 euro per gezin of 4,50 euro voor alleenstaanden. Extra donaties zijn uiteraard ook altijd van harte welkom. Op verzoek hierbij ons rekeningnummer: NL 64 RABO 0367 3198 61

Namens het bestuur bedanken we u alvast voor uw bijdrage aan de vereniging.