VVM Middelie

Aankondiging Jaarvergadering 2018

Datum:                   Donderdag 15 februari 2018

Tijd:                          20:30
Locatie:                  Het Wapen van Middelie
 

Agenda

 
1.     Opening en mededelingen
2.     Jaarverslag 2017
3.     Financieel jaarverslag 2017
4.     Bevindingen kascontrole commissie.
5.     Veranderingen in het bestuur:

-      Mariëtte Piets treedt af als penningmeester en bestuurslid

-      Werving nieuwe bestuursleden.

6.     Begroting 2018
7.     Rondvraag
8.     Sluiting
 

Oproep: We zijn op zoek naar hulp en/of nieuwe bestuursleden!  

Interesse? Kom langs op de jaarvergadering, stuur een mail info@vvmmiddelie.nl of spreek een van ons aan.

Het bestuur:, Esther Westerneng, Geerdine v.d. Giessen, Mariëtte Piets, , Rob Gijsen, Marielle Bakker,Niels Elstrodt,