VVM Middelie

Jaarvergadering op donderdag 19 maart 2020

Op donderdagavond 19 maart 2020 wordt in het clubgebouw van ijsclub De Ondersteuning om 20.30 uur de jaarvergadering van de VVM gehouden. Alle leden en geïnteresseerden zijn van harte welkom. Meld je bij voorkeur vooraf aan via info@vvmmiddelie.nl of bij een van de bestuursleden.

Agenda:

1. Opening en mededelingen

2. Jaarverslag 2019

3. Financieel jaarverslag 2019

4. Bevindingen kascontrole commissie

5. Veranderingen in het bestuur: in 2019 is Niels Elstrodt afgetreden als bestuurslid. Henri Beekelaar en Kirsten Lamphen hebben zich in 2019 gemeld als nieuw bestuurslid.

6. Begroting 2020

7. Activiteiten 2020: mededeling dat we gaan stoppen met de zomermarkt. Ideeën voor nieuwe activieiten voor de VVM zijn van harte welkom.

8. Rondvraag

9. Sluiting