VVM Middelie

Uitnodiging jaarvergadering

Uitnodiging voor de jaarvergadering 2012

Datum:                 maandag 26 maart
Tijd:                       20:30
Locatie:                Het Wapen van Middelie
 
Agenda
1.      Opening en mededelingen
2.      Jaarverslag 2011
3.      Financieel jaarverslag 2011
4.      Bevindingen kascontrole commissie, bestaand uit: mevr. Rian Beets en mevr. M. Greuter
5.      Verkiezing nieuwe bestuursleden: Er zijn geen mutaties in het bestuur.
6.      Begroting 2012
7.      Bespreking jaarprogramma 2012
8.      Rondvraag
9.      Sluiting