VVM Middelie

Jaarvergadering 2016

 

Uitnodiging

Jaarvergadering 2016

Vereniging Volksvermaak Middelie

 

Datum:                 donderdag 18 feb 2016

Tijd:                        20:30

Locatie:                Het Wapen van Middelie

 

Agenda

1.     Opening en mededelingen

2.     Jaarverslag 2015

3.     Financieel jaarverslag 2015

4.     Bevindingen kascontrole commissie: Silvia Houtman en Jacqueline Kuster

5.     Veranderingen in het bestuur:

·      Jenny Hagenhoek treedt af al secretaris en bestuurslid

·      Jeffrey Rijpkema is verkiesbaar voor de functie van secretaris

·      Werving nieuw bestuurslid

6.     Begroting 2016

7.     Bespreking jaarprogramma 2016

8.     Rondvraag

9.     Sluiting

 

Oproep: We zijn op zoek naar hulp en/of nieuwe bestuursleden!   

Interesse? Kom langs op de jaarvergadering, stuur een mail info@vvmmiddelie.nl of spreek een van ons aan.

 

Het bestuur:

Klaasjan Goede, Esther Westerneng, Geerdine v.d. Giessen, Mariëtte Piets, Jeffrey Rijpkema, Rob Gijsen

De jaarvergadering heeft inmiddels plaatsgevonden. Er is besloten tot de volgende bestuurswisselingen:

- Jenny Hagenhoek treed af als secretaris en verlaat het bestuur.

- Jeffrey Rijpkema gaat de rol van secretaris vervullen

- Marielle Bakker zal toetreden tot het bestuur als algemeen bestuurslid

 

Het verlsag van de jaarvergadering kan worden opgevraagd door ons een email te versturen.