VVM Middelie

Uitnodiging jaarvergadering

U bent van harte welkom op de

Jaarvergadering 2013
Vereniging Volksvermaak Middelie
 
Datum:                 dinsdag 12 maart
Tijd:                       20:30
Locatie:                Het Wapen van Middelie
 
Agenda
1.      Opening en mededelingen
2.      Jaarverslag 2012
3.      Financieel jaarverslag 2012
4.      Bevindingen kascontrole commissie, bestaand uit:  R. Beets en mevr. M. Greuter.
5.      Verkiezing nieuwe bestuursleden: Er zijn voor 2013 geen mutaties in het bestuur.
6.      Begroting 2013
7.      Bespreking jaarprogramma 2013
8.      Rondvraag
9.      Sluiting
 
Oproep: We zijn op zoek naar nieuwe bestuursleden omdat na 2013 een aantal bestuursleden er mee gaan stoppen. Interesse? Kom langs op de jaarvergadering, stuur een mail vvmmiddelie@gmail.com of spreek een van ons aan.
 
Gerard de Gier, Rob Houtman, Sandra Vroom, Esther Westerneng, Geerdine v.d. Giessen, Hester Klooster en Mariëtte Piets.