VVM Middelie

Jaarverslagen

De VVM maakt jaarlijks een jaarverslag en een Verlies & Winstrekening op over het voorgaande als verantwoording richting de leden. Het jaarverslag wordt jaarlijks ook doorgenomen tijdens een vergadering waar iedereen aanwezig kan zijn. De Verlies & Winstrekening wordt gecontroleerd door een jaarlijks wisselende kascommissie.

Klik hieronder op de documenten die u wilt bekijken.

2011
Jaarverslag 2011
Verlies en Winstrekening 2011